eevakart lumous magic taidenäyttely kiertue 2024

”The strong expression of my painting is veiled
in a magical cloak of symbolism.
let my Art wrap you in the enchantment
of the North!”

Learn about Eeva in English by scrolling down!

Asun perheeni kanssa Jyväskylässä. Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, Pyhäjärveltä, Taidekoti Hunningolta. Taiteilijuus on valuvika; kolmesta siskostani Anna Korhonen ja Paula Korhonen ovat taiteilijoita, kuten myös edesmennyt isämme, Taiteilija Matti Korhonen. Verenperintönä saatu on syy siien, että signeeraan kaiken taiteeni tyttönimelläni, “Korhosena”.

Valmistuin kulttuurialalle muotisuunnittelijaksi vuonna 2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Pian töihin pääsemisen jälkeen alkoi perheellistyminen ja urani taiteilijana,. Otin haltuun myös graafisen suunnittelijan ammattiosaamisen Jyväskylän kristillisellä opistolla vuonna 2020.

Taidetyötä olen tehnyt freelancerina vuodesta 2013. Tehtäväni on lumota taiteella maalaustaiteen, tilaustöiden ja taideohjauksen kautta. Niiden puitteissa saan toteuttaa Tehtävääni ja hioa taidettani monipuolisesti.

Koen löytäneeni Oman Taiteeni sieltä, missä kauttani suodattuu Pohjolan sielunmaisema.

Vedic Art ja Acrylic Pouring tekniikoiden yhdistelmää kutsun itse “Mustetahratekniikaksi”.

Suomalaisen taiteen aiheet liikkuvat kansantarujen luonnossa eläinten, ihmisten ja symboliikan muodossa. Korostan vahvaa värimaailmaa usein fosforimaalin ja metallilehden avulla. Postmoderni otteeni viittaa

vahvoihin narratiiveihin, mutta kunnioitan tulkinnan tilaa. Jokaisella maalauksellani on väkevä, visuaalisuutta vahvistava tarina.

Useiden näyttelyiden ja asiakkuuksien lisäksi olen saavuttanut monta välionnistumista, kuten:

-2023 Tuomarointi kansainvälisessä taidekilpailussa (World Heritage Painting Competition / Asian Art Association AAA)

-2022 Taidemuraali Jyväskylän keskusta-alueella keväällä (”Vuoren Varsat”, Keskikatu 22)

-2021 Oma televisio jakso (Alfa TV:n taideohjelma “Sielunrauha” 3.kauden 3. jakso)

-2020 Satukirjan kuvitus ja taitto (Persian Ruusu 2020 , Camilla Sandberg)

-2015-2024 Useita soolo- ja yhteisnäyttelyitä Suomessa, mm:

            2022 KARELORE SPIRITS OF FIRE yhteisnäyttely (Kulttuurikeskus Juminkeko, Kuhmo)

            2020 HELENE20 yhteisnäyttely (Helsinki, Päärautatieaseman Kulttuurihalli)

Unelmoin jatkuvuudesta, apurahoittumisesta, taidenäyttelyistä ulkomailla ja yhteistyöstä suurten brandien kanssa; olisi järisyttävää olla osa suomalaisten arkea esimerkiksi muodin kautta!

ABOUT IN ENGLISH

I live with my family in Jyväskylä. I come from North Ostrobothnia, Pyhäjärvi, Taidekoti Hunninko. Artist-gene is a casting defect; of my three sisters, Anna Korhonen and Paula Korhonen are artists, as was our late father, Artist Matti Korhonen. Blood inheritance is the reason why I sign all my art with my maiden name, ”Korhonen”.

I graduated in the field of culture as a fashion designer in 2012 from Jyväskylä University of Applied Sciences. Soon after I got to work, I started to have a family and my career as an artist. I also took over the professional expertise of a graphic designer at Jyväskylä Christian College in 2020. I have been doing art work as a freelancer since 2013.

My Purpose is to enchant with art through painting, commissioned work and art direction. Within their framework, I can carry out my tasks and hone my art in a versatile way. I feel that I have found my own Art where the soul landscape of Pohjola filters through me. I call the combination of Vedic Art and Acrylic Pouring techniques ”Ink Stain Technique”. The subjects of Finnish art move in the nature of folk tales in the form of animals, people and symbolism. I often emphasize a strong color scheme with phosphor paint and metal foil. My postmodern take refers to strong narratives, but I respect the room for interpretation. Each of my paintings has a strong, visually enhancing story.

In addition to several exhibitions and Clients, I have achieved many interim successes, such as:

-2023 Judging in an international art competition (World Heritage Painting Competition / Asian Art Association AAA)

-2022 Art mural in the center of Jyväskylä in spring (”Vuoren Varsat”, Keskikatu 22)

-2021 A television episode of my own (Alfa TV’s art show ”Sielunrauha” 3rd season 3rd episode)

-2020 Storybook illustration and folding (Persian Rose 2020, Camilla Sandberg)

-2015-2024 Several solo and group exhibitions in Finland, e.g.: 2022 KARELORE SPIRITS OF FIRE Joint exhibition (Cultural Center Juminkeko, Kuhmo), 2020 HELENE20 Joint exhibition (Helsinki, Main Railway Station Culture Hall)

I dream of continuity, receiving grants, art exhibitions abroad and cooperation with big brands; it would be awesome to be a part of Finns’ everyday life, for example through fashion!

Suden Hetki 2024 alkuperäismaalaus kehystetty eevakart suomalainen taide art
SUDEN HETKI 2024