eevakart lumous magic taidenäyttely kiertue 2024

“I create colorful and
narrative paintings in which each brush stroke is A reflection on canvas
of the world of my feelings.”

Learn about Johanna in English by scrolling down!

Olen Johanna, taiteilija Pyhäjärveltä Oulun läänistä. Taiteeni juuret ovat syvällä tunteiden maailmassa,
ja jokainen siveltimeni veto on kuin tunnekaari, joka heijastaa näkemystäni maailmasta. Rakastan kokeilevaa ilmaisua, sekoittaen erilaisia maaleja ja materiaaleja, mikä antaa taiteelleni monipuolisuutta ja
odottamattomuutta.

Inspiraationi ammennan monista lähteistä, olipa kyse sitten taruista, luonnosta sen monimuotoisine
materiaaleineen tai eläimistä.Taiteessani näkyy intuitiivinen maalaustapa, joka antaa tilaa luovuudelleni ja mahdollistaa teosten synnyn sen hetkisten tunteideni ohjaamana.

Olen ylpeä osallistumisestani nelihenkisen taideporukan kanssa, jonka kanssa olemme järjestäneet upeita yhteisnäyttelyitä Lapista Etelä-Suomeen jo lähes kahden vuoden ajan. Lisäksi olen tehnyt yhteistyötä
laulaja-lauluntekijä Jari Uutelan kanssa, suunnitellen hänen viiden singlensä kannet. Yksi töistäni, ”Saanko luvan”, valittiin Yhdysvaltalaisen Light Space & Time Art -gallerian 11. vuosinäyttelyyn.

Tavoitteenani on herättää ajatuksia ja jakaa taiteen iloa kaikkien kanssa. Jokainen maalaukseni on kuin oma tarinansa, ja parhaimmillaan ne avaavat ikkunan katsojan sisimpään, tarjoten mahdollisuuden peilata omaa tunnekokemustaan niihin.Haaveenani on edetä taiteilijanurallani ja tuoda taidettani entistä enemmän esille.

Haluan tutustua ja verkostoitua muiden taiteilijoiden kanssa sekä kehittyä niin ihmisenä kuin taiteilijana. Olen innoissani myös toimia rohkaisevana esikuvana muille, jotka haaveilevat unelmiensa tavoittelusta.

ABOUT IN ENGLISH

I’m Johanna, an artist from Pyhäjärvi, Oulu county. The roots of my art are deep in the world of emotions, and every stroke of my brush is like an emotional arc that reflects my view of the world. I love experimental expression, mixing different paints and materials, which gives my art versatility and unexpectedness. I draw inspiration from many sources, be it fables, nature in its diversity with materials or animals.

My art shows an intuitive way of painting, which gives space to my creativity and enables the creation of works guided by my feelings at the moment. I am proud of my participation with a four-person art group, with whom we have organized wonderful joint exhibitions from Lapland to southern Finland for almost two years. In addition, I have collaborated with singer-songwriter Jari Uutela, designing the covers of his five singles.

One of my works, ”Can I get permission”, was selected for the 11th annual exhibition of the US gallery Light Space & Time Art. My goal is to provoke thoughts and share the joy of art with everyone. Each of my paintings is like its own story, and at their best they open a window into the viewer’s inner self, offering the opportunity to mirror their own emotional experience in them.

My dream is to advance in my career as an artist and bring my art to the fore even more. I want to get to know and network with other artists and develop both as a person and as an artist. I am also excited to act as an encouraging role model for others who dream of pursuing their dreams.

eevakart lumous näyttely taidenäyttely magic johanna kangasharju