eevakart lumous magic taidenäyttely kiertue 2024 timo huttu

”Nature, traditions and courage are the
foundation of my art.
my expression springs
creation and
about the power of renewal.”

Learn about Timo in English by scrolling down!

Olen syntyjään Kiimingistä joskin sukujuuret on Savosta ja Eteläpohjanmaalta. Jo kouluaikoina heräsi mielenkiinto luontoon, lintuihin ja eläimiin sekä metsästykseen ja kalastukseen. Näihin arvoihin perustuu paljolti taiteeni tyylisuunta eli realismi.

Maalaus tehniikoista ja eri maaleista päädyin perinteiseen öljyväri kankaalle. Alkuunsa maalasin akryylillä, joka oli liian nopea kuivumaan tarkkaan maalaukseen. Akvarellia maalasin kuten akryylilla, ja se meni tukkoon, mutta kun järvessä huuhteli paperin, niin näytti akvarellilta.

Koulun jälkeen kiertelin vuosia metallialan komennustöissä pohjoismaissa. Pyhäjärvelle asetuin asumaan vuonna 1975. Konepaja yrittäjänä toimin vuodesta 1985 vuoteen 2000.

Lopetettuani yrityksen alkoi taideopiskelu Kansalaisopistossa. Alkuunsa pidin pieniä omia taidenäyttelyjä sekä yhteisnäyttelyitä. Ja kuinka ollakkaan sain kutsun Kultamuseon 30- vuotis juhlanäyttelyyn vuonna 2010. Näyttely oli pieni otanta sen hetken kullankaivaja legendoista ja ns. “turistikaivajista” . Sain kutsun UKK:n Kansallispuiston 30- vuotis juhlanäyttelyyn vuonna 2013. Teemana oli esitellä puiston maisemien helmiä, elinkeinoja, ihmisiä sekä eläimiä. Nämä kaksi kutsunäyttelyä ovat tuoneet paljon töitä niin muotokuva- kuin maisemamaalauksien muodossa.

Taidemaalaus on siitä ihmeellinen maailma että joka lähtee näille poluille, niin saa siitä elinikäisen huuman. Ajan myötä kokemus kasvaa ja uskaltaa ottaa haastaviakin töitä vastaan. Mutta aina on kuitenkin pidettävä mielessä uudistuminen, joka kohdallani tarkoittaa saada töistäni enemmän maalauksellisia, eli rohkeita pensselin vetoja.

Myöskin verkostoituminen toisten taiteilijoiden kanssa avaa mielenkiintoisia ajatuksia, koska me taiteilijat puhumme samaa ” kieltä”. Ja ennen kaikkea yhteisnäyttelyt antaa katsojille mielenkiintoisen esityksen.

ABOUT IN ENGLISH

I was born in Kiiminki, although my family roots are from Savo and South Pohjanmaa. Already in my school days, I became interested in nature, birds and animals, as well as hunting and for fishing. The stylistic direction of my art, i.e. realism, is largely based on these values.

Painting techniques and different paints, I ended up with traditional oil paint on canvas. At first I painted with acrylic, which was too fast to dry for accurate painting. I painted watercolor like acrylic, and it got clogged, but when you rinsed the paper in the lake, it looked like watercolor.

After school, I spent many years working in the metal industry in the Nordic countries. I settled in Pyhäjärvi in ​​1975. I operated a machine shop as an entrepreneur from 1985 to 2000. After I quit the company, I started studying art at civil school.

In the beginning, I held small art exhibitions of my own and joint exhibitions. And somehow I got an invitation to the Gold Museum’s 30th anniversary exhibition in 2010. The exhibition was a small sample of the gold digger legends of the time and the so-called from ”tourist diggers”.

I was invited to UKK’s National Park’s 30th anniversary exhibition in 2013. The theme was to present the gems, livelihoods, people and animals of the park’s landscapes. These two invitational exhibitions have brought a lot of work in the form of both portrait and landscape paintings. Art painting is a wonderful world because whoever goes on these paths will get a lifetime of it drug.

Over time, experience grows and you dare to take on challenging jobs. But there always is however, renewal must be kept in mind, which for me means getting more from my work painterly, i.e. bold brushstrokes.

Networking with other artists also opens up interesting ideas, because we artists speak the same ”language”. And above all, joint exhibitions give viewers an interesting show.

eevakart lumous näyttely taidenäyttely magic timo huttu