eevakart lumous magic taidenäyttely kiertue 2024

”I paint life in all its beautiful shades.
Welcome to the world of colors and stories!”

Learn about Ann-Mari in English by scrolling down!

Olen Jyväskylässä perheeni kanssa asuva hoitaja & taiteilija. Taiteen lumoihin minut innoitti aikoinaan oma isäni, mutta vasta aikuisiällä aloin itse maalaamaan. Sukujuureni löytyvät Pohjois-Karjalasta, mutta lapsuuteni/nuoruuteni olen asunut Pyhäjärvellä ja juureni ovat vahvasti myös siellä. Elämä kuljetti Keski-Suomen kautta asumaan Helsinkiin 16-vuodeksi, mutta ikävä järviä ja maalaismaisemia toi perheemme lopulta Jyväskylään.

Opettelin maalaamista ensin itsenäisesti, mutta muutettuamme Jyväskylään, päätin hakeutua opiskelemaan öljyväreillä maalaamista Jyväskylän kansalaisopistoon, jossa opiskelinkin sitä viisi vuotta. Suurin opettajani on kuitenkin aina ollut oma isäni, hänen neuvot maalaamiseen ovat kultaakin arvokkaampia minulle.

Päätyöni teen hoitoalalla ja vapaa-ajallani maalaan. Hoitotyöstä pidän kovasti, mutta taide on intohimoni ja rakkauteni. Maalaan elämää, kuten blogini on nimetty, tyylini ja aiheeni ovat siis varsin laaja-alaisia. Pääasiassa maalaan akryyli-ja öljyväreillä, mutta välillä vesivärit ja alkoholimustekin on kankaille eksynyt. Jokaisella taulullani on oma salaisuus. Tauluihini on kätketty tarinoita, tunteita surusta onneen, muistoja menneistä ja haikuja tulevasta. Vahva tunne taulun aiheeseen saa siveltimen herkimmin liikkumaan. Tunne ohjaa kuin itsestään oikeisiin väreihin ja varjoihin. Maalauksiin voin pukea väreiksi kaiken tunteen, mikä sielujen sopukoissa leijailee.

Taulujani esittelen Maalattua Elämää-blogissani ja Metassa @a.kamppuri.art. Taulujani on ollut esillä myös useissa taidenäyttelyissä Helsingistä Tankavaaraan. Kesällä 2023 sain kunnian maalata 12kpl palkintotauluja Kullanhuuhdonnan EM-kisoihin Tankavaaraan.

Tulevaisuudesta en vielä tiedä..Todennäköisesti jatkan tätä hoitaja-taiteilija uraani ja maalailen elämää, lehmistä ralliautoihin.

ABOUT IN ENGLISH

I am a nurse & artist living in Jyväskylä with my family. My own father once inspired me to be enchanted by art, but it wasn’t until I was an adult that I started painting myself. My family roots can be found in North Karelia, but I lived in Pyhäjärvi during my childhood/adolescence and my roots are also strong there. Life took us through Central Finland to live in Helsinki for 16 years, but missing lakes and rural landscapes finally brought our family to Jyväskylä.

I first learned painting independently, but after we moved to Jyväskylä, I decided to apply to study oil painting at the Jyväskylä Civic College, where I studied it for five years. However, my greatest teacher has always been my own father, his advice on painting is more valuable to me than gold. My main job is in nursing and in my spare time I paint. I like nursing very much, but art is my passion and love. I paint life, as my blog is named, so my style and subjects are quite broad. I mainly paint with acrylic and oil colors, but sometimes watercolors and alcohol ink have also gotten lost on the canvases.

Each of my boards has its own secret. Stories, feelings from sadness to happiness, memories of the past and haikus of the future are hidden in my paintings. A strong feeling for the subject of the board makes the brush move most sensitively. The feeling guides you to the right colors and shadows as if by itself. In paintings, I can put all the feelings that flutter in the hearts of souls into colors.

I present my paintings on my Maalattua Elämää blog and Meta @a.kamppuri.art. My paintings have also been exhibited in several art exhibitions from Helsinki to Tankavaara. In the summer of 2023, I had the honor of painting 12 award plaques for the European Gold Panning Championships in Tankavaara.

I don’t know about the future yet..I will probably continue this nurse-artist career and paint life, from cows to rally cars.

ann-mari kamppuri painting